Fadderspel med fokus på raska nya golfare

Det ska vara enkelt och roligt att börja spela golf. Numera kan våra nybörjare vara redo för fadderspel redan efter en dags intensivutbildning. Då gäller det att som fadder främst fokusera på speltempo och samspel med andra golfare. Klubben förespråkar därför att man som fadder spelar sin egen boll och låter sin adept slå från samma plats under de första fadderrundorna. För att lära ut på bästa sätt tror vi på att man som fadder berättar om när vi i det egna spelet på olika sätt agerar för att skapa bra speltempo och samspel. 

Med denna metod tror vi att vi ger våra nya golfare en större möjlighet att snabbt finna sig till rätta på banan och uppskatta spelet, trots att slagen kanske ännu inte sitter som önskat.

För att komma in i klubben vill vi erbjuda alla som går sin nybörjarkurs hos oss möjlighet till fadderspel.

Har du frågor kring eller vill spela fadderrundor hör av dig till fadderansvarig Birgitta Hanning på birgitta.hanning@hotmail.com