Styrelse 2020

Lars Kjellberg

Ordförande

Bankommitté
Sponsorkommitté

Thomas Nilsson

Skattmästare

Ulla Langemar

Ledamot

Damkommitté

Peter Mattsson

Ledamot

Tävlingskommitté

Monica Siljedahl

Ledamot

Tävlingskommitté

Barbro Boson

Ledamot

Klubbkommitté

Christofer Kohn

Ledamot

Junior- och elitkommitté

Peter Hultin

Ledamot

Fastighetsskötsel

Patrick Kroos

Ledamot

Marknad och kommunikation

Fredrik Åkerlind

Suppleant

IT-frågor

Christopher Gerzell

Suppleant

Sekreterare