Välbesökt företagsseminarium den 9 maj

Fredagen den 9:e var våra samarbetspartner inbjudna till ett frukostseminarium. Dagens agenda handlade om att ge våra partner en genomgång av de affärsmöjligheter som öppnas i samband med upprustningen av Venngarn, NCC:s stora projekt "Norra Sigtuna Stad” samt vilka övriga stora exploateringsprojekt som finns inom kommunen.

Under frukosten som föregick seminariedelen, gav vår ordförande Ole en inblick i i projektet "Sigtunaprojektet - ett landskap för alla”. Projektet har fått stor uppmärksamhet långt utanför kommunens gränser t o m landets gränser. Intresserade medlemmar har en möjlighet att redan den 13 maj kl 19-21 i klubbhusrestaurangen få mer information om projektet. Ole kommer då att presentera projektet i samband med en diskussion om Sigtuna GK:s framtid.

Seminariet startade med att Olle Larsson, VD på Sisyfos, berättade om den pågående restaurationen av slottet med omgivande byggnader, villor, parker och grönytor. Allt ska vara klart till den 1 juni då Venngarnsommar lanseras (följ arbetet och evenemangskalender mm på http://wenngarnssommar.se). Olle slog också ett slag för projektet "Företagsutveckling på Landsbygden” som har en nätverksträff den 6 september på Venngarn.

Kim Hulten, projektledare på NCC och för ”Norra Sigtuna Stad”, informerade åhörarna om den nya stadsdelen som ska växa upp norr om Sigtuna stad och alla möjligheter som skapas i form av arbetstillfällen, boende och affärsmöjligheter för lokala företagare. Stadsdelen, när den är utbyggd om tio till femton år, kan komma att husera ända upp till 1 500 nya kommuninvånare.

Christer Wikström, näringslivschef på Sigtuna kommun, avslutade med att presentera alla stora projekt som pågår framförallt inom triangeln Arlanda, Märsta och Rosenberg.

Ett 30-tal åhörare lyssnade intresserat och efter presentationerna hade åhörarna möjlighet att ställda frågor, vilket utnyttjades flitigt.

Seminariet avslutades med 18 hål golf för de som hade tid och intresse.

Marknadsgruppen framför här sina tack till utmärkta och intressanta presentationer samt till våra samarbetspartners som utnyttjade detta tillfälle att få en inblick i vad som händer affärsmässigt i närområdet. Vi vill också rikta ett speciellt tack till Peter Hagström som satt ihop seminariedelen och agendan.

Slutligen, glöm inte att köpa av, äta hos och anlita klubbens samarbetspartner.

Marknadsgruppen