Svensk Pärla

Området som ingår i "Sigtunaprojektet - ett landskap för alla"

har idag utsetts till "svensk pärla" för Stockholms län...

Vår golfanläggning ligger som navet i det område där det finns en för svenska förhållande ytterst ovanlig koncentration och kombination av höga naturvärden, kulturhistoria från 1000-talet och framåt, fritids- och rekreationsmöjligheter, entreprenörsverksamhet och naturligtvis golfspel. Ett landskap att vårda och förädla.

"Sigtunaprojektet - ett landskap för alla" har ambitionerna att vårda och förädla detta område. Och att få det internationellt erkänt. Men framförallt siktar vi på att det ska bli en naturlig del av sigtunabornas och besökandes rekreativa vardag. Vi vill att "det ska va gött å leva".

Läs mer på www.wwf.se