Oles ordförandeord 2014-03-21

Rekordtidig vår ger golfen och golfaren fördelar!

Rekordtidig

vår ger golfen och golfaren fördelar! T.o.m. TV 4 uppmärksammade i nyheterna att golfarna kom ut på banorna rekordtidigt i år. Vi öppnade den 12 mars på en bana som var i det närmaste perfekt!

Mer valuta

för pengarna alltså! Och det i en sport som även under normalåret är mycket billig. Visst brottas vi med ekonomin som många andra klubbar, men faktum kvarstår – för den enskilde golfaren är det ett billigt nöje. Men, skall vi hålla nuvarande avgiftsnivåer behöver vi fler fullbetalande medlemmar. Hur skall det gå till? "Fix och trix", dvs kortsiktiga hurrarop och helsidesannonser där den egna förträffligheten basuneras ut, fungerar i mycket begränsad omfattning. Och det är inte vår väg!

Kvalité, samarbete och långsiktighet som når utanför golfanläggningen

är tre viktiga värdeord för Sigtuna golfklubb. Under de senaste fem åren har vi medvetet arbetat med långsiktighet, dvs ett 10-15 års perspektiv. Tre strategiska inriktningar har mejslats ut med långsiktigheten som grundbult;

Ständigt arbete för höjning av kvalitén på anläggningen Integrera golfen som en naturlig del i alla invånares frilufts- och fritidsliv genom att aktivt samarbeta om utveckling av närområdet med andra föreningar, markägare samt kommunala och statliga institutioner.Det skall vara lätt att börja spela golf

Utvärderingen

av vårt första år med GML (läs Henrik) som entreprenör och banskötare är klockrent positiv. Såväl faktisk som upplevd kvalité har ökat markant. Utmaningen är att ständigt överraska positivt och öka kvalitén ytterligare! Vi har ett antal mindre projekt som kommer att genomföras säsongen 2014 – alla bidrar till höjd kvalité.

Samarbete

med Wenngarn, planeringen av husen på delar av 9-hålsbanan, nära kontakt med NCC som ligger i startgroparna att bygga Norra Sigtuna Stad, Viby By, de närmaste markägarna – alla dessa aktörer i närområdet är viktiga samarbetspartners för oss. Smolken i bägaren är att Sveaskog har visat oss alla en "kall skuldra", men det kan ju ändras.

Samarbetet med Wenngarn tar form i avtal om green-feepaket, gräsklippning, evenemang och boende för golfare mm. Ett antal smygpremiärer kommer att ske på Wenngarn under maj månad. Den stora attraktionen blir dock "Wenngarnssommar" med en mängd evenemang från 1 juni – 31 augusti. Golfen har sin självklara plats.

Inom ramen för "Sigtunaprojektet – ett landskap för alla"

sker diskussioner och samarbeten med ett 40-tal föreningar, Sigtuna kommun m.fl. regionala, nationella och internationella organisationer och institutioner. Projektet är ett "paraplyprojekt" som med Europarådets landskapskonvention som grundbult, är ett aktivt forum för att diskutera och driva utvecklingen i närområdet, dvs från 263:an i väster, nya bron i söder, Garnsvikens östra strand i öster och Knivstagränsen i norr. Tre seminarier avhölls i projektet under 2013, som bl.a. ekonomiskt stöds av Leader Upplandsbygd och Sigtuna kommun. Just nu undersöks möjligheten att bygga en handikappvänlig gång- och cykelväg längs hål 17 och 16 (på östra sidan av trädridån) som knyter ihop Sigtuna promenaden med Wenngarn, Askarehage och en ny lokal dragning av Upplandsleden.

Notera gärna

att Golf och Affärer i sitt februarinummer hade en 6 sidor lång artikel om projektet och hur vi inspirerar andra klubbar – och SGF! – att ha ett bredare samhällsperspektiv på golfen. Och en positiv "branding" och marknadsföring av klubben.

GEO-certifieringen

är påbörjad! Vad är det? Jo det är en internationell miljöcertifiering som bygger på den nationella certifiering som Sigtuna Golfklubb erhöll 2012. Det ger oss större miljömedvetenhet och det utmynnar i en praktisk "due dilligence" på hur vi sköter och skall sköta anläggningen ur ett europeiskt hållbarhets- och miljöperspektiv. I slutändan betyder det pengar in – utan GEO-certifiering så ställs vi utanför vad som marknaden tycker skall gälla.

Nyheten

om att vår klubbdirektör A-C Reuterdahl lämnar sin position som klubbdirektör 1 maj i år är väl knappast någon nyhet längre (mun- mot mun-metoden är ju oslagbar i snabbhet även om precisionen kan fallera). A-C har under sammanlagt 14 år arbetat oförtrutet och energiskt med stor framgång att positionera klubben där den idag befinner sig. Ett stort tack A-C! Och lycka till i fortsatta värv!

Säsongen blir alltså lång i år! Det gäller att "hålla ihop spelet". Något som jag vet Fredrik kan hjälpa er med. Varför inte prova på vår nya studio!

Er ordförande

Ole

Fler artiklar

Namn Datum
Öppettider Midsommar 2021-06-21
WWFs 50-årsjubileum 2021-05-22
Banan öppnar 2021-03-29
Årets nybörjarkurser hos Sigtuna GK 2021-03-17
Rangen nu öppen 2021-03-15