Sigtuna modellflygklubb återbesätter sitt gamla flygfält vid Viby.

Den 10 september skrev ordföranden i modellflygklubben Billy Bergman och kommunalrådet Lars Bryntesson ett nytt arrendekontrakt för modellflygfältet vid Viby By. Sveaskog, som äger marken, har i sin tur ingått ett avtal med kommunen för att möjliggöra denna lösning. Att modellflygklubben skulle få möjlighet att återuppta sin verksamhet har varit en av de “actionpunkter” som “Sigtunaprojektet - ett landskap för alla” har arbetat för. Vi hälsar våra nygamla grannar välkomna att återuppta flygningarna. Som en extra välkomsthälsning såg vår klippledare Peje Balfe till att flygfältet var snyggt klippt inför återinvigningen.