Greenkeepern har ordet: Banstatus mars 2021

I skrivande stund faller stora snöflingor utanför fönstret och vintern gör en inte allt för efterlängtad comeback. Greenerna har hittills klarat vintern väldigt bra med endast ett fåtal minimala skador.

Tees och fairways har drabbats lite mer av svampangrepp som kommer att synas lite grann när vi väl öppnar banan. Fördelen med svampskador framför isskador är att det brukar vara lättare att läka dem. När väl värmen kommer tillbaka borde det inte ta många dagar innan vi fått tillbaka ett täckande gräsbestånd på ytorna. Min förhoppning är att vi kommer att öppna banan med god kvalité på greenerna och med helt okej tees och fairways.

Jag är i slutskedet av vinterservicen av maskinparken. Alla maskiner har gåtts igenom och fått nya filter, vätskor och nyslipade klippaggregat. Vi väntar nu på leverans av en nyare greenklippare och vält som vi har lyckats köpa till bra priser. Jag är verkligen spänd på att se hur de här maskinerna kommer att påverka spelytorna.

Ett projekt har under hösten och vintern startats för att komma tillrätta med en del dräneringsproblem som vi har på banan. I ett första steg håller vi nu på att lokalisera de befintliga rörledningarna och utreda deras status. Vi har hittat kartor på ett stort täckdikningssytem daterat 1920 över markerna. Mycket har hänt sedan dess, men jag tror att lyckas vi hitta stamledningarna ifrån det här systemet och ser till att de fungerar så har vi mycket vunnet redan där. Bli inte förvånade om ni hittar olika grävda gropar ute på banan. Det är där, som vi med Jonas Enanders hjälp att läsa in kartorna digitalt, tror att stamledningarna kopplats ihop. Genom att sätta brunnar på de här punkterna kan vi komma ner och inspektera och spola ledningarna för säkerställa funktionen.

Steg två kommer troligtvis handla om att komplettera med nya ledningar där det behövs. Jag kommer att återkomma i den här frågan när vi har kommit längre i arbetet.

Slutligen vill jag tacka frivilliggruppen under ledning av Pär Eriksson som lagt ner ett hästjobb under vintern med att ta bort sly för att vi som inte alltid ligger mitt i banan lättare ska kunna hitta våra bollar och att vi alla ska kunna njuta av de vackra vyer som vår bana erbjuder.

Hälsningar, 
Martin Lundin, Distriktschef GML Sport

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Årsavgift för 2023 2022-12-20
Höstmöte Sigtuna GK 2022 2022-10-31
Grand Finale 2022-10-05
Höstgreenfee 2022-09-27
Alzheimergolfen 2022-09-19