MILJÖ

Vi har ett stort ansvar att värna om miljön och naturen på och runt omkring Sigtuna Golfklubb, en miljö som är unik i många avseenden. Ekdungar och alridåer på banan, granne med fågellokalen Garnsviken, naturreservatet Askare hage, Venngarns slott och den gamla torparbyn Viby by.

Utveckling och kvalitetsförbättringar är också viktigt och det är av yttersta vikt att det sker i samklang med naturen. Klubben fick 2012 Svenska Golfförbundets miljödiplom och vi jobbar nu vidare mot den internationella GEO-certifieringen som ställer ännu högre krav på hållbar utveckling, energisparande åtgärder, användande av förnybara energikällor mm. Målsättning är att nå GEO-certifiering under hösten 2014.

Sigtuna Golfklubb - den 13:e klubben i Sverige att erhålla certifieringen