Tävlingskommittén

 För att motverka smittspridningen följer vi SGF's rekommendationer.

Klubben kommer att tillsvidare skjuta upp all tävlingsverksamhet.

 

 

Tävlingskommittén 2019

     
Johnny Claus 070-364 20 55 johnny.claus@outlook.com
Ragnar Gedeborg 08-591 121 45 r.gedeborg@telia.com
Tomas Haag 070-345 11 01 t.haag@telia.com
Peter Mattsson 073-070 37 10 peter.mattsson@me.com
Lars Nilsson 073-352 77 36 golf_lassen@hotmail.com
Fredrik Scherdin 070-234 33 95 fredrikscherdin@gmail.com
Sven Seeman 072-565 98 45 sven@seeman.se
Monica Siljedahl, ordförande 070-575 09 04 m.siljedahl@gmail.com