Senior

Seniorgolfen 2021

 Måndagen den 3/5 startar årets seniorgolf i en eller annan form. Tider finns reserverade, men i vilken form vi startar beror på Golfförbundets och FHM:s rekommendationer.

Just nu råder strikt tävlingsförbud, men Golfförbundet ser över situationen varje vecka. Så snart vi vet mer kommer ett mer exakt besked.

Träningsspela under april så att formen finns när det är dags.

Hälsningar

Seniorkommitten

Bosse Wickholm 

 

 

Seniorkommittén 2021

Bo Wickholm

Thomas Nilsson

Karin Nilsson

Helene Seeman

Sven Seeman

Ragnar Gedeborg

Kerstin Lund

Agneta Nyblom