Kommittéer

Våra olika medlemskommittéer står för en stor del av arbetet här på klubben.

Juniorkommittén   junior@sigtunagk.se  
Seniorkommittén Bo Wickholm bo.wickholm@hotmail.com 070-105 26 02
Damkommittén Kie Wijkander lwijkander@hotmail.com
070-623 86 92
Handicapkommittén Robert Jonsson robert@sigtuna.st 070-592 52 82
Tävlingskommittén Lars Nilsson golf_lassen@hotmail.com 073-352 77 36
Klippgruppen Peje Balfe balfe@bredband.net 070-620 54 45
       
       

För att ta del av säsongens aktiviteter, klicka på respektive kommitté.