Banan stängd för besprutning av fairways

Från kl:00 till 11:51