Junior

Juniorträning 2019

Våra juniorer är en viktig del av klubben och vi har två övergripande mål för vår verksamhet:

  • Skapa en stabil junior-/ungdomsverksamhet med kontinuitet genom tillväxt i antal tränande juniorer/ungdomar
  • Skapa en tydligare föreningskänsla bland junior/ungdomar med tillhörande familjer

 Vi bedriver vår träning i olika grupper så att alla våra juniorer ska få möjlighet att utvecklas utifrån deras egna nivå och ambitioner.

 

Juniorträning 2019

I år avser vi att börja träningen i slutet av april. Vår träningsverksamhet är generellt sett förlagd till tisdag-torsdag och mellan kl. 16 och 20. (för preliminära tider se "Intresseanmälan juniorträning"). Vi delar in vår träning i olika grupper för att skapa en naturlig trappa för våra juniorer.

  • Junior 6-8 år som är nybörjare och/eller ännu inte har erfarenhet av att spela på bana
  • Junior 9-10 år som är nybörjare och/eller ännu inte har erfarenhet av att spela på bana
  • Ungdom vänder sig till de juniorer som har hcp 54 eller bättre samt har viss erfarenhet av att spela på banan. Här försöker vi i möjligaste mån dela in juniorerna i grupper efter ålder och hcp. Har vi ett tillräckligt stort underlag av tjejer så brukar vi även bilda en egen grupp för dem.
  • Elit/satsning är för de juniorer som kommit lite längre i sin golf och som utöver träning i grupp även ansvarar för egen träning och deltar i tävlingar, såväl på klubben som utanför klubben.

Mer detaljer kring intresseanmälan för träning görs under menyn ”Intresseanmälan juniorträning”.

 

Laget.se – vår kommunikationsplattform

Vi använder oss av Laget.se som plattform för kommunikation kring träningstider, läger m.m. Ni finner oss under Sigtuna Golfklubb där juniorerna har en egen avdelning.