Junior

Våra juniorer är en viktig del av klubben och vi har två övergripande mål för vår verksamhet:

  • Skapa en stabil junior-/ungdomsverksamhet med kontinuitet genom tillväxt i antal tränande juniorer/ungdomar
  • Skapa en tydligare föreningskänsla bland junior/ungdomar med tillhörande familjer

Vi bedriver vår träning i olika grupper så att alla våra juniorer ska få möjlighet att utvecklas utifrån deras egna nivå och ambitioner.

Sigtuna GK har en av Upplands mest aktiva juniorverksamheter och i dagsläget deltar ca 60 av klubbens 130 juniorer i vår säsongsträning. Utöver säsongsträning håller vi även läger på sommaren och vinterträning för vissa av våra grupper.

Juniorträning 2021

Vi avser vi att börja träningen i månadsskiftet april/maj. Vi delar in vår träning i olika grupper för att skapa en naturlig trappa för våra juniorer.

  • Junior 6-8 år som är nybörjare och/eller ännu inte har erfarenhet av att spela på bana
  • Junior 9-10 år som är nybörjare och/eller ännu inte har erfarenhet av att spela på bana
  • Ungdom vänder sig till de juniorer som har hcp 54 eller bättre samt har viss erfarenhet av att spela på banan. Här försöker vi i möjligaste mån dela in juniorerna i grupper efter ålder och hcp. Har vi ett tillräckligt stort underlag av tjejer så brukar vi även bilda en egen grupp för dem.
  • Elit/satsning är för de juniorer som kommit lite längre i sin golf och som utöver träning i grupp även ansvarar för egen träning och deltar i tävlingar, såväl på klubben som utanför klubben.

Mer detaljer kring intresseanmälan för träning görs under menyn ”Intresseanmälan juniorträning”. För att vara med i juniorträningen så krävs medlemskap i klubben och mer detaljer om detta finns under "Bli medlem". Observera också att träningsavgifter tillkommer.

För säsong 2021 är träningsavgifterna fastställda enligt nedan. Ytterligare information finns på www.laget.se.

  • Junior 6-10 år: 850:-
  • Ungdom 1 ggr/vecka: 1.950:-
  • Ungdom 2 ggr/vecka: 2.850:-
  • Elit/utveckling: 3.150:-

Sommarläger 2021

Under säsongen 2021 har vi som ambition att hålla två stycken tredagarsläger under sommaren. Preliminärt så är dessa planerade till 21-23/6 samt 11-13/8. Mer information samt även anmälningsformulär kommer senare under våren.

Laget.se – vår kommunikationsplattform

Vi använder oss av Laget.se som plattform för kommunikation kring träningstider, läger m.m. Ni finner oss under Sigtuna Golfklubb där juniorerna har en egen avdelning.