Junior

Sommarläger 1 - 3 juli

 

 

 

Juniorträning 2020

Våra juniorer är en viktig del av klubben och vi har två övergripande mål för vår verksamhet:

  • Skapa en stabil junior-/ungdomsverksamhet med kontinuitet genom tillväxt i antal tränande juniorer/ungdomar
  • Skapa en tydligare föreningskänsla bland junior/ungdomar med tillhörande familjer

 Vi bedriver vår träning i olika grupper så att alla våra juniorer ska få möjlighet att utvecklas utifrån deras egna nivå och ambitioner.

 

Juniorträning 2020

Vi avser vi att börja träningen i månadsskiftet april/maj. Vår träningsverksamhet är generellt sett förlagd till tisdag-torsdag och mellan kl. 16 och 20. Vi delar in vår träning i olika grupper för att skapa en naturlig trappa för våra juniorer.

  • Junior 6-8 år som är nybörjare och/eller ännu inte har erfarenhet av att spela på bana
  • Junior 9-10 år som är nybörjare och/eller ännu inte har erfarenhet av att spela på bana
  • Ungdom vänder sig till de juniorer som har hcp 54 eller bättre samt har viss erfarenhet av att spela på banan. Här försöker vi i möjligaste mån dela in juniorerna i grupper efter ålder och hcp. Har vi ett tillräckligt stort underlag av tjejer så brukar vi även bilda en egen grupp för dem.
  • Elit/satsning är för de juniorer som kommit lite längre i sin golf och som utöver träning i grupp även ansvarar för egen träning och deltar i tävlingar, såväl på klubben som utanför klubben.

Mer detaljer kring intresseanmälan för träning görs under menyn ”Intresseanmälan juniorträning”. För att vara med i juniorträningen så krävs medlemskap i klubben och mer detaljer om detta finns under "Bli medlem". Observera också att träningsavgifter tillkommer.

För säsong 2020 är träningsavgifterna fastställda enligt nedan. Ytterligare information finns på www.laget.se under Sigtuna Golfklubb.

  • Junior 6-10 år: kursavgift 800:- för 1 ggr/vecka
  • Ungdom: kursavgift 2.000:- för 1 ggr/vecka respektive kursavgift 2.750:- för 2 ggr/vecka
  • Elit/satsning: kursavgift 3.000:. för 2 ggr/vecka

 

Laget.se – vår kommunikationsplattform

Vi använder oss av Laget.se som plattform för kommunikation kring träningstider, läger m.m. Ni finner oss under Sigtuna Golfklubb där juniorerna har en egen avdelning.