Medlemsformer & Avgifter 2020

BLI MEDLEM - Gå till formulär

 

Fullspelande medlem

Fritt spel alla dagar och rätt till nyttjande av samtliga samarbetsavtal som Sigtuna GK tecknat.

Senior 30-99 år         6 300 kr (Spelrätt*) 
Senior 22-25 år         3 800 kr
Senior 26-29 år         4 500 kr
Junior 0-21 år            100 kr/levnadsår

 OBS - i golfens värld gäller att ålder räknas från det år man fyller, dvs är man född 2007 så räknas man som 13 år gammal hela 2020.

Familjemedlemskap

2 vuxna + 2 barn (0-21 år) på samma adress betalar 12 600 kr. Städavgift tillkommer.

Kräver spelrätt alternativt hyra av spelrätt.

"Prova på" - medlem

Prova på medlem! – Gäller endast de som ej varit medlem i Sigtuna GK de senaste fem åren.

Samma rättigheter som fullspelande medlemmar.  

Senior 30-99 år        4 500 kr 

Vardagsmedlem

Fritt spel alla vardagar. Rätt att nyttja rabatter enligt Upplandsutbytet.

Halv ordinarie greenfee vid spel; lördag, söndag och helgdag.

Tävlingsgreenfee erläggs vid tävlingar; lördag, söndag och helgdag.

Senior 30-99 år         5 300 kr (Spelrätt*)

Greenfeemedlem - Inklusive tio greenfee (Ny medlemsform 2020)

Erhåller 10 stycken greenfee-checkar till Sigtuna GK. Därefter full ordinarie greenfee.

Rätt att nyttja rabatter enligt Upplandsutbytet.

Senior 22-99 år        4 500 kr 

Greenfeemedlem - Inklusive två greenfee

Erhåller 2 stycken greenfee-checkar till Sigtuna GK. Därefter full ordinarie greenfee.

Rätt att nyttja rabatter enligt Upplandsutbytet.

Senior 22-99 år        1 800 kr 

Passiv medlem

Tillgång till övningsområdet/6-hålsbanan.

Senior 30-99 år        800 kr 

 

Städavgift - tillkommer med 500 kr för Fullspelande senior, Vardagsmedlem,  Greenfeemedlem Inklusive 10 greenfee:

(300 kr för juniorer mellan 16-21 år), efter genomfört dagsverke ersättes med 2 respektive 1 (för medlem som betalat 300 kr) greenfeecheckar.

Hyra av Spelrättsbevis - tillkommer med 1 000 kr där det står (Spelrätt*).

 

BLI MEDLEM - Gå till formulär