Lokala regler

Sigtuna Golfklubb tillämpar Svenska Golfförbundets Generella regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och anslås då på kansliets anslagstavla.

  1. Markeringar på banan: Vit:: Out of bounds    Blå: Onormala markförhållanden.
    Blå/Vit:Spelförbudszon. Gul/Röd: Pliktområden (fd. vattenhinder). Orange:Oflyttbart tillverkat föremål 
  2. Pliktområden.  Regel 17

 Som alternativ till lättnad för boll i gult pliktområde enl. regel 17.1(2) kan en droppzon finnas (markeras med vit linje). Anm.  Bollen skall ta mark i och stanna i droppzonen. Hål 9 har droppzon placerad bortom och Hål 12 hitom pliktområdet.

  1. Onormala banförhållanden inkl. oflyttbara tillverkade föremål.
  2. a.  Myrstackar är spelförbudszon
  3. b.  Dräneringsrännor med bar mark eller täckta av grus är onormala banförhållanden. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  4. Oflyttbara tillverkade föremål nära green.  Regel 16.1

Spelaren får lättnad utan plikt för oflyttbart tillverkat föremål (OTF) i spellinjen, om bollen ligger utanför green och OTF (t.ex. sprinklerlock) ligger på eller inom två klubblängder från både greenen och bollen. Bollen får lyftas och droppas inom en klubblängd från den närmaste punkt för lättnad, inte närmare hål och inte är i ett hinder eller på en green.

Lättnad är också tillåten, om spelarens boll ligger på greenen och OTF befinner sig inom två klubblängder från greenen, men i spelarens avsedda puttlinje. Bollen placeras inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, inte närmare hål.

  1. Skydd av unga träd.  Regel 16.1b

Om ett ungt träd identifierat med stödpinne eller orange markering påverkar spelarens stans, eller området för avsedd sving, måste bollen lyftas, utan plikt, och droppas enligt regel 16.(OTF).

Plikt för brott mot lokal regel, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel förlorat hål, slagspel två slags plikt.