Lokala regler

Sigtuna Golfklubb tillämpar Svenska Golfförbundets Generella regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och anslås då på kansliets anslagstavla.

 1. Stenar i bunkrar är Flyttbara Hindrande Föremål.  Regel 24-1  tillämplig.
 2. Markeringar på banan: Vit:: Out of bounds    Blå: Mark Under Arbete (MUA) Blå-Vit:MUA – spel förbjudet Gul:Vattenhinder  Röd: Sidovattenhinder Orange: Oflyttbart hindrande föremål 
 3. Vattenhinder.  Regel 26

Hål 9 och12: Som alternativ till plats för droppning vid vattenhindret enl. regel 26-1b  kan en droppzon finnas (markerad med vit färg).

Anm.  Bollen ska inte droppas om, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den träffade marken, även om den har rullat ut ur droppzonen eller närmare hål.

 1. Onormala markförhållanden (MUA m.m.). Regel 25-1

a.  Myrstackarär Mark Under Arbete (MUA).
b.  Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar, fåror, förorsakade av  rinnande vatten, är MUA.
c.  Dräneringsrännormed bar mark eller täckta av grus är MUA. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

       5.Oflyttbara hindrande föremål nära green.  Regel 24-2

Spelaren får lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål (OHF) i spellinjen, om bollen ligger utanför green, men inte i ett hinder, och OHF (t.ex. sprinklerlock) ligger på eller inom två klubblängder från både greenen och bollen. Bollen får lyftas och droppas på den närmaste punkt från där den låg, som inte är närmare hålet, inte har OHF i spellinjen, inte är i ett hinder eller på green.

Lättnad är också tillåten, om spelarens boll ligger på greenen och OHF befinner sig inom två klubblängder från greenen, men i spelarens avsedda puttlinje. Bollen får lyftas och placeras på den närmaste punkt från där den låg, som inte är närmare hål, inte i ett hinder och inte har OHF i puttlinjen.

 1. Skydd av unga träd.  Regel 24-2b.

Om ett ungt träd identifierat med stödpinne eller orange markering  påverkar spelarens stans, eller området för avsedd sving, måste bollen lyftas, utan plikt, och droppas enligt regel 24-2b (OHF).

 1. Avståndsmätare.  Regel 14-3.

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnad, vindhastighet med mera) bryter spelaren mot regel 14-3.

 1. Boll som oavsiktligt rubbas på green.
  Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande:
  När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller deras caddies eller utrustning. Bollen eller bollmarkeringen skall återplaceras.

Plikt för brott mot lokal regel, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel förlorat hål, slagspel två slag.